tirsdag 26. februar 2013

Årsmøte 2013


Årsmøtet 2013 ble avviklet 19. februar i rolige former og nytt styre ble valgt.





Fra venstre: Thordis Davidsen, Astri Haukås, Eva Tvedt, Torill Setre og Turid Bauge.  Aud Danielsen var ikke til stede.



Tre styremedlemmer ble takket av med blomster for fin innsats.




Så hadde vi bokauksjon.  Gerd var auksjonarius

Til slutt var det Vis og Fortell med mange fine arbeider







Medlemsmøte okober

Nok en fortreffeligkveld. Mange hadde funnet turen inn om denne kvelden. Vi hadde demonstrasjon av linjaler med Mary denne kvelden. Første...