onsdag 21. desember 2011

Nytt lokale og ny møtedag!

Vi starter vårsesongen i nye lokaler. Åsane Quiltelag har fra nyttår inngått avtale med Åsane Ungdomslag om leie av lokaler i Åsatun (2.etasje). Adressen er Forvasshaugen 6, Nyborg (ved siden av Gullgruven). Her er det rikelig med parkeringsplasser og vi kan kjøre så å si helt til døren.

Dessverre viste det seg at onsdagen var den eneste dagen lokalene var opptatt. Vi har derfor måttet endre møtedagen vår til 3. tirsdag i måneden (altså en dag tidligere enn vi har hatt i alle år). Vi håper at dette ikke byr på særlige problemer for dere, og ber dere notere at møtedagen nå er endret.

Ingen kommentarer:

April møte

Et møte der vi skulle se på "nine-patch" vi hadde sydd i løpet av våren. Samt sy noen nine-patc i lag. Ingen, hadde med seg symask...