mandag 3. mars 2014

Februarmøte

Årsmøte gikk som alltid raskt og greit.

Thordis gkk ut av styret og Mary ble valgt inn, og hun ble umiddelbart konstituert til leder av laget.


Vi takker Thordis for å ha ledet laget glimrende gjennom flere år - og gleder oss til å ha en energisk og kreativ ny leder!

Det var kun ett bidrag til vis-og-fortell denne kvelden, et uferdig prosjekt, inspirert av kurs med Berit Tesdal for et par år siden. Det gjenstår en hel masse quilting! Men det blir helt sikkert ferdig og klart til inspirasjon på neste møte.

Ingen kommentarer:

Sommer avslutningen

Sommer avslutning med mye god mat og mange fine damer tilsede. Mange flotte gevinster hadde Tove fått tak i. Vi gikk igjennom høstens aktivi...